کمک مرد زنجانی برای آزادی یک زندانی با پس‌انداز ۱۰ میلیونی

لطفعلی داوودی، کفاش زنجانی همه پس‌انداز ۱۰ میلیون تومانی‌اش را در قالب پویش همدلی، برای آزادی یک زندانی بخشید. https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/9/13886340_290.mp4

بیشتر بخوانید