پخش تلویزیونی سوژه‌های شهروندخبرنگار در ۲۹ اردیبهشت + فیلم

به گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بهترین فیلم‌های ارسالی شما شهروندخبرنگاران عزیز روزانه در بخش خبری «باخبرنگاران جوان»،

بیشتر بخوانید

پخش تلویزیونی سوژه‌های شهروندخبرنگار در ۲۷ اردیبهشت + فیلم

به گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بهترین فیلم‌های ارسالی شما شهروندخبرنگاران عزیز روزانه در بخش خبری «باخبرنگاران جوان»،

بیشتر بخوانید

پخش تلویزیونی سوژه‌های شهروندخبرنگار در ۲۶ اردیبهشت + فیلم

به گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بهترین فیلم‌های ارسالی شما شهروندخبرنگاران عزیز روزانه در بخش خبری «باخبرنگاران جوان»،

بیشتر بخوانید