میراث فرهنگی بزرگترین سرمایه هر کشور است/ رئیس سازمان سینمایی: سینمای مستند قابلیت‌هایي بیش از این دارد

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند

بیشتر بخوانید

میراث فرهنگی بزرگترین سرمایه هر کشور است/ رئیس سازمان سینمایی: سینمای مستند قابلیت‌هایي بیش از این دارد

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند

بیشتر بخوانید