دفترچه درمانی بازنشسته ها و شاغلین شهرداری قابل تمدید است + شهرداری خرمشهر

منصور علوانی،شهردار خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،گفت: در چندین سال

بیشتر بخوانید