واکاوی خشونت خانگی از اصرار بر سلطه گری تا انکار مصلحتی/ قربانیان خشونت در آتش سکوت می‌سوزند

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گوشه سالن ایستاده بود، عینک آفتابی بزرگی به چشمانش زده

بیشتر بخوانید

واکاوی خشونت خانگی از اصرار سلطه گر تا انکار مصلحتی/ قربانیان خشونت در آتش سکوت می‌سوزند

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گوشه سالن ایستاده بود، عینک آفتابی بزرگی به چشمانش زده

بیشتر بخوانید