طلسم بکارگیری جوانان و زنان در جایگاه‌های مدیریتی دولت سیزدهم شکسته می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  دوباره روز‌های انتخابات و وعده‌های رنگارنگ؛ بکارگیری جوانان و

بیشتر بخوانید