غربی‌ها نسخه می‌پیچند که دوره نگارگری ایران تمام شده/ نگارگر باید با عرفان مأنوس باشد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،  نگارگری ایرانی هنر ظریف و ریزنقش خاور نزدیک نام دارد. این هنر از

بیشتر بخوانید