زمان انتشار 14:22

تاریخ بازی ایران عراق بهمن ۱۴۰۰ کی است؟ – بامتن

تاریخ بازی ایران و عراق مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در بهمن ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

بازی ایران عراق دور برگشت در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر منطقه آسیا روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ برگزار می گردد.

حتما ببینید!

ساعت بازی ایران و عراق بهمن ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com
تاریخ بازی ایران عراق بهمن 1400 کی است؟ - بامتن