زمان انتشار 13:39

کلیپ فوتبال ۱۲۰ | آرسن ونگر و مرور خاطرات آرسنال شکست‌ناپذیر با ایان رایت ویدیو

ویدئو و کلیپ فوتبال ۱۲۰ | آرسن ونگر و مرور خاطرات آرسنال شکست‌ناپذیر با ایان رایت در زیر میبینیم.