زمان انتشار 14:38

کلیپ فوتبال ۱۲۰ | اولین مصاحبه اریکسن بعد از اتفاقات یورو ۲۰۲۰ ویدیو

ویدئو و کلیپ فوتبال ۱۲۰ | اولین مصاحبه اریکسن بعد از اتفاقات یورو ۲۰۲۰ در زیر میبینیم.