زمان انتشار 20:40

موافقت با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول‌ و اعتبار در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی موافقت کرد.

کد خبر ۵۳۹۸۴۷۳

منبع:tmehrnews.com-خبرگزاری مهر

اشتراک با دوستان: اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ