عکس و تصاویر امحای ۴۷۷۷ کیلوگرم مواد مخدر و روان‌گردان – کرج

منبع:yjc.news