عکس و تصاویر همایش ویدیوکنفرانس امنیت پایدار با مشارکت مرزداران

منبع:yjc.news