قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ + قیمت یورو – بامتن

قیمت دلار پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

برای دیدن قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آنلاین می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آنلاین

توجه : معمولا ساعت ۱۱ به بعد اولین قیمت دلار اعلام خواهد شد.

قیمت یورو امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

برای دیدن قیمت یورو امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آنلاین می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

قیمت یورو امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آنلاین

منبع : تجارت نیوز

دیدن پست bamatn.com