عکس و تصاویر روز پایانی رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰

منبع:yjc.news