۲۲ مهر ۱۴۰۰ چه روزیه ؟ و ۲۲ مهر ۱۴۰۰ چه مناسبتی داره؟ – بامتن

تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ چه مناسبتیه؟ چه روزی است؟

  • پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ روز جهانی استاندارد می باشد.
  • ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ به تاریخ میلادی می‌باشد.
  • به تاریخ قمری ۷ ربیع اول ۱۴۴۳ می‌باشد.

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دیدن پست bamatn.com