عکس و تصاویر اختتامیه دوره رزم مقدماتی سربازان نخبه ارتش

منبع:yjc.news