عکس و تصاویر شلیک سامانه‌های «مرصاد ۱۶ » و « طبس»

منبع:yjc.news