۲۱ مهر ۱۴۰۰ چه روزیه ؟ و ۲۱ مهر چه مناسبتی داره؟ – بامتن

تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ چه مناسبتیه؟ چه روزی است؟

  • چهارشنبه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در تقویم ایران مناسبت خاصی ندارد می‌باشد.
  • ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ به تاریخ میلادی می‌باشد.
  • به تاریخ قمری ۶ ربیع اول ۱۴۴۳ می‌باشد.

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دیدن پست bamatn.com