عکس و تصاویر مراسم الحاق تجهیزات جدید به نیروی انتظامی

منبع:yjc.news