عکس و تصاویر مانور اقتدار هفته نیروی انتظامی – کرمان

منبع:yjc.news