ساعت پخش فینال مسابقه کشتی فرنگی امروز ۱۸ مهر – بامتن

زمان پخش فینال کشتی فرنگی امروز یکشنبه ۱۸ مهر ساعت چند است؟

کشتی فینال میثم دلخانی و محمدرضا گرایی در قهرمانی جهان نروژ امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com