ساعت کشتی فینال میثم دلخانی امروز ساعت چنده؟ – بامتن

کشتی میثم دلخانی فینال امروز یکشنبه ۱۸ مهر ساعت چند است؟

کشتی فینال میثم دلخانی در قهرمانی جهان کشتی فرنگی نروژ امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com