کشتی محمدرضا گرایی فینال امروز ساعت چنده؟ – بامتن

کشتی فینال محمدرضا گرایی امروز یکشنبه ۱۸ مهر ساعت چند است؟

کشتی فینال محمدرضا گرایی در قهرمانی جهان کشتی فرنگی نروژ امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com