ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز یکشنبه ۱۸ مهر – بامتن

زمان کشتی های امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ایران در نروژ

ساعت پخش کشتی های امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ از ساعت های ۱۸:۲۳ و ۲۰:۴۴ از شبکه سه برنامه دایره طلایی

حتما ببینید!

برنامه مسابقات کشتی فرنگی امروز ۱۸ مهر

منبع : جدول پخش شبکه سه – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com