برنامه مسابقات کشتی فرنگی امروز ۱۸ مهر – بامتن

برنامه کشتی فرنگی نروژ ۲۰۲۱ امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برنامه مسابقات تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی کشتی جهان نروژ ۲۰۲۱ امروز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ رو می بینیم.

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

منبع: yjc.news

دیدن پست bamatn.com