ساعت کشتی فینال محمدرضا گرایی فردا ساعت چنده؟ – بامتن

کشتی محمدرضا گرایی فینال فردا یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

کشتی فینال محمدرضا گرایی در قهرمانی جهان کشتی فرنگی نروژ فردا شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۲:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.(احتمالا کشتی فینال محمدرضا گرایی از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد برگزار گردد)

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com