ساعت کشتی نیمه نهایی محمدرضا گرایی و دلخانی امروز – بامتن

کشتی نیمه نهایی محمدرضا گرایی و میثم دلخانی امروز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ نروژ

مسابقات کشتی نیمه نهایی محمدرضا گرایی و میثم دلخانی امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۳۰ به بعد برگزار می شود.

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com