ساعت کشتی فینال ساروی امروز شنبه ۱۷ مهر – بامتن

کشتی فینال هادی ساروی امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

کشتی فینال محمد هادی ساروی در قهرمانی کشتی فرنگی نروژ امروز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۲:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.(احتمالا کشتی فینال محمدهادی ساروی از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد برگزار گردد)

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com