ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز شنبه ۱۷ مهر – بامتن

زمان کشتی های امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ایران در نروژ

ساعت پخش کشتی های امروز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ از ساعت های ۱۲:۱۳ و ۱۵:۰۹ و ۱۸:۱۳ از شبکه سه برنامه دایره طلایی

حتما ببینید!

برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ امروز جمعه ۱۶ مهر

منبع : جدول پخش شبکه سه – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com