عکس و تصاویر آیین پیاده روی به مشهد الرضا در پایان ماه صفر

منبع:yjc.news