ساعت کشتی فینال علی اکبر یوسفی فردا ساعت چنده؟ – بامتن

کشتی علی اکبر یوسفی فینال فردا شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

کشتی فینال علی اکبر یوسفی در قهرمانی جهان کشتی فرنگی نروژ فردا شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۲:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.(احتمالا کشتی فینال علی اکبر یوسفی از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد برگزار گردد)

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com