ساعت کشتی فینال محمدهادی ساروی فردا ساعت چنده؟ – بامتن

کشتی محمدهادی ساروی فینال فردا شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

کشتی فینال محمدهادی ساروی در قهرمانی جهان کشتی فرنگی نروژ فردا شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ حدودا از ساعت ۱۲:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.(احتمالا کشتی فینال محمدهادی ساروی از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد برگزار گردد)

عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com