تصادف وحشتناک اسکیت سوار با موتورسیکلت در جاده + فیلم

اسکیت‌ بردینگ، یک ورزش مخاطره آمیز است که در برگیرنده سوار شدن، کنترل و انجام حرکات نمایشی با استفاده از یک اسکیت بورد است.

یک فرد حین اسکیت سواری در جاده با یک موتورسوار به شدت برخورد کرد که فیلم آن را مشاهده می کنید.

منبع:yjc.news