ساعت کشتی مهرداد مردانی محمدهادی ساروی علی اکبر یوسفی – بامتن

زمان کشتی مهرداد مردانی محمدهادی ساروی و علی اکبر یوسفی امروز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی (به ترتیب مهرداد مردانی , محمدهادی ساروی , علی اکبر یوسفی)
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

حتما ببینید!

برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ امروز جمعه ۱۶ مهر

منبع : جدول پخش شبکه سه – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com