ساعت بازی دوستانه پرسپولیس و سپاهان جمعه ۱۶ مهر – بامتن

ساعت بازی پرسپولیس و سپاهان دوستانه امروز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی دوستانه پرسپولیس و سپاهان امروز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

منبع : فارس – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com