ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز جمعه ۱۶ مهر – بامتن

زمان کشتی های امروز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ایران در نروژ

ساعت پخش کشتی های امروز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ از ساعت های ۱۲:۱۱ و ۱۴:۴۱ و ۱۷:۲۹ و ۱۹:۲۰ و ۲۱:۳۶ از شبکه سه برنامه دایره طلایی

حتما ببینید!

برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ امروز جمعه ۱۶ مهر

منبع : جدول پخش شبکه سه – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com