ساعت بازی ایران و کره جنوبی ۲۰ مهر ساعت چنده؟ – بامتن

ساعت بازی ایران و کره جنوبی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com