برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ جمعه ۱۶ مهر – بامتن

برنامه بازی های کشتی نروژ ۲۰۲۱ فرنگی روز ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ایران

برنامه مسابقات تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی کشتی جهان نروژ ۲۰۲۱ روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ رو می بینیم.

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

منبع: yjc.news

دیدن پست bamatn.com