ساعت کشتی نیمه نهایی مختاری و پشتام امروز فرنگی – بامتن

ساعت پخش کشتی مختاری و پژمان پشتام امروز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ نیمه نهایی

کشتی نیمه نهایی محمدرضا مختاری و پژمان پشتام در قهرمانی کشتی فرنگی نروژ امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد از شبکه سه برنامه دایره طلایی پخش خواهد شد.

منبع : yjc.news

دیدن پست bamatn.com