نتیجه بازی کره جنوبی و سوریه امروز ۱۵ مهر – بامتن

نتیجه بازی کره جنوبی و سوریه پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲

نتیجه بازی کره جنوبی و سوریه در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر امروز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ زمانی که بازی کره جنوبی و سوریه تمام شود در همین قسمت (سایت بامتن bamatn.com) قرار می گیرد.

دیدن پست bamatn.com