ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز پنجشنبه ۱۵ مهر – بامتن

زمان کشتی های امروز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ ایران در نروژ

ساعت پخش کشتی های امروز پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ از ساعت های ۱۲:۰۶ و ۱۴:۰۲ و ۱۸:۱۰ از شبکه سه برنامه دایره طلایی

حتما ببینید!

برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ امروز پنجشنبه ۱۵ مهر

منبع : جدول پخش شبکه سه – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com