برنامه بازی های امروز المپیک ۲۰۲۰ جمعه ۱ مرداد ایران | بامتن

ساعت مسابقات امروز ایران در المپیک ۲۰۲۱ توکیو ۱ مرداد ۱۴۰۰

برنامه امروز ایران در المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم که این بازی ها از امروز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ شروع می شود.

– قایقرانی (نازنین ملایی): مرحله گروهی روئینگ یک نفره زنان از ساعت ۴ صبح

– تیروکمان (میلاد وزیری) : مرحله تعیین رنکینگ  انفرادی مردان از ساعت ۸:۳۰ صبح

منبع : ایسنا

دیدن پست bamatn.com

ویدئو میزان کشندگی کرونا نسبت به سال ۹۹ _فروردین