عکس و تصاویر دعای عرفه – تهران

سجاد علی همتی/ الهام رضایی/ فروغ طاهرخانی/ سمیرا شریعتمداری/

منبع:yjc.news

کلیپ وحشتناک از سوزاندن اجساد کرونا در هند