قایقرانی نازنین ملایی روئینگ یک نفره زنان المپیک ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ | بامتن

قایقرانی نازنین ملایی در المپیک ۲۰۲۱ توکیو روئینگ یک نفره زنان

بازی قایقرانی نازنین ملایی در روئینگ یک نفره زنان المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ روز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۴ صبح شروع میشود.

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

دیدن پست bamatn.com

مرد شجاعی که یک گرگ را از تله صحرایی نجات داد + فیلم