ساعت بازی آرژانتین و استرالیا المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ | بامتن

بازی آرژانتین و استرالیا امروز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی آرژانتین و استرالیا در بازی های فوتبال المپیک ۲۰۲۰ امروز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار می گردد.

دیدن پست bamatn.com

کلیپ قدم زدن تمساح در پیاده‌‌رو