دعای ۴۹ صحیفه سجادیه دور کردن نیرنگ دشمنان و دور ساختن + متن و فیلم | بامتن

ویدئو دعای صحیفه ی سجادیه با صوتی دلنشین به همراه متن

برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا سه نقطه کلیک کنید.

در ادمه ببینید :
دعای ۵۰ صحیفه سجادیه

دیدن پست bamatn.com

مرد شجاعی که یک گرگ را از تله صحرایی نجات داد + فیلم