لباس مردان و زنان کاروان المپیک ایران ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ | بامتن

عکس لباس المپیک ایران ۲۰۲۱ مردان و زنان در توکیو

لباس رسمی مردان کاروان ایران در بازی های المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

لباس مردان و زنان کاروان المپیک ایران 2020 سال 2021
لباس مردان المپیک ایران ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

لباس رسمی زنان کاروان ایران در بازی های المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

لباس رسمی زنان کاروان ایران در بازی های المپیک 2020 سال 2021 توکیو
لباس رسمی زنان ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

منبع : ایسنا

دیدن پست bamatn.com

مرد شجاعی که یک گرگ را از تله صحرایی نجات داد + فیلم