برنامه کامل بازی های بسکتبال در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ | بامتن

برنامه بازیهای المپیک ۲۰۲۰ بسکتبال سال ۲۰۲۱

برنامه کامل بازی های تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

بازی بسکتبال ایران و چک روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۵:۳۰ صبح

بازی بسکتبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۱۰ صبح

بازی بسکتبال ایران و فرانسه روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۵:۳۰ صبح 

منبع : ایسنا

دیدن پست bamatn.com

نتیجه و خلاصه بازی دیشب استقلال الشرطه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰