آموزش حفظ قرآن برای کودکان جلسه سی و هشتم مراحل حفظ قرآن + فیلم | بامتن

آموزش حفظ قرآن به کودکان جلسه بیست و سی و هشتم
فیلم آموزش حفظ قرآن برای کودکان توسط استاد بحرالعلوم جلسه سی و هشتم مراحل حفظ را می بینیم که امیدواریم استفاده کامل را از این آموزش ببرید.

حتما ببینید.

دیدن پست bamatn.com

نتیجه و خلاصه بازی دیشب استقلال الشرطه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰